Giovanni Cimabue

Giovanni Cimabue
Giovanni Cimabue (1240 - 1302), italiensk maler, som blev født i Firenze cirka 1240. Han døde kort efter 1302. Kunsthistorien har, efter Vasari, udpeget Cimabue som grundlæggeren af den ny stil i malerkunsten, som bæreren af en mere natursand kunstretning, idet han dels gyder nyt liv i de overleverede, stive byzantinske former, dels danner en nødvendig forudsætning for sin elev Giotto's sejrrige gennembrud. Hans levned er i høj grad uopklaret, hans værker ikke sikkert fastslåede. Et uomtvisteligt arbejde af Cimabue er dog mosaikbilledet med frelseren og evangelisten Johannes i Domkirkens apsis i Pisa (1301-02); Johannes-skikkelsen er af Cimabue; iøvrigt nævner Vasari en lang række værker af ham.
Han har nydt samtidens uskrømtede beundring, hvad fortællingen om hans store madonnabillede på guldgrund, Madonna de' Rucellai, viser; dette arbejde skal nemlig under mængdens jublende beundring være båret i højtideligt optog fra kunstnerens bolig til dets bestemmelsessted i kirken S. Maria novella (moderne forskning tilskriver Duccio dette maleri); Dante lader ham, i Divina commedia, optræde i skærsilden på grund af kunstnerens stærke selvvurdering. Blandt de Cimabue tillagte Madonnabilleder (i Akademiet i Firenze, i strengere, ædel stil) bliver vel næsten kun Trinitå-Madonnaen tilbage. Cimabue skal endvidere have været sysselsat (med større mosaikarbejder) i Siena, ligeledes i Assissi, i hvis kirke S. Francesco man viser en hel række, dårlig bevarede, ret livfulde vægmalerier af ham.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Giovanni Cimabue — Cimabue Cenni di Pepo dit (Giovanni) Cimabue (v. 1240, Florence v. 1302, Florence) est un peintre italien de la pré Renaissance. Sommaire 1 Biographie 2 Principales œuvres 3 Notes et références …   Wikipédia en Français

  • Giovanni Cimabue — noun painter of the Florentine school; anticipated the move from Byzantine to naturalistic art (1240 1302) • Syn: ↑Cimabue • Instance Hypernyms: ↑old master …   Useful english dictionary

  • Cimabue — Retrato de Cimabue en las Vidas de Vasari. Nombre de nacimiento Cenni di Pepi Nacimiento h …   Wikipedia Español

  • Cimabue — Cenni di Pepe dit (Giovanni) Cimabue (v. 1240, Florence v. 1302, Florence) est un peintre italien de la pré Renaissance. Sommaire 1 Biographie 2 Principales œuvres 3 Notes et références …   Wikipédia en Français

  • Cimabue — noun painter of the Florentine school; anticipated the move from Byzantine to naturalistic art (1240 1302) • Syn: ↑Giovanni Cimabue • Instance Hypernyms: ↑old master * * * /chee mah booh e/, n. Giovanni /jaw vahn nee/, (Cenni di Pepo), c1240… …   Useful english dictionary

  • Giovanni Da San Giovanni — cycle de 13 peintures sur la façade du Palazzo dell Antella, place Santa Croce (1619) …   Wikipédia en Français

  • Giovanni Mannozzi — Giovanni da San Giovanni cycle de 13 peintures sur la façade du Palazzo dell Antella, place Santa Croce (1619) …   Wikipédia en Français

  • Giovanni da san giovanni — cycle de 13 peintures sur la façade du Palazzo dell Antella, place Santa Croce (1619) …   Wikipédia en Français

  • Cimabūe — (spr. tschi ), Giovanni, ital. Maler, geb. um 1240 in Florenz, gest. nach 1302, bildete sich wahrscheinlich nach byzantinischen Mustern, suchte aber ihrer starren und typischen Manier entgegenzuarbeiten und wurde so der Begründer der neuern… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Giovanni da Udine — según las Vite de Vasari. Giovanni Nanni, o Giovanni de Ricamatori, mejor conocido como Giovanni da Udine (Udine, 27 de octubre de 1487 Roma, 1564), fue un importante pintor y arquitecto italiano …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”